Bất động sản

Diện tích
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 400 m2
Từ 400 m2 đến 500 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 200 triệu
Từ 200 triệu đến 400 triệu
Từ 400 triệu đến 600 triệu
Từ 600 triệu đến 800 triệu
Từ 800 triệu đến 1 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
Hướng nhà
Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông Nam
Diện tích
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 400 m2
Từ 400 m2 đến 500 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 200 triệu
Từ 200 triệu đến 400 triệu
Từ 400 triệu đến 600 triệu
Từ 600 triệu đến 800 triệu
Từ 800 triệu đến 1 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
Hướng nhà
Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông Nam