1 Nhà đất Dĩ An

2 Nhà Đất Phường An Bình

3 Nhà Đất Phường Bình An

4 Nhà Đất Phường Bình Thắng

5 Nhà Đất Phường Tân Bình

6 Nhà Đất Phường Đông Hòa

7 Nhà Đất Phường Tân Đông Hiệp