Thời gian sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Chuyên mục: dịch vụ nhà đất

Thông tin mô tả

Chi tiết câu hỏi: Tôi định mua một mảnh đất đã có sổ đỏ rộng 80 m2, nhứng tôi mới mua lần đầu nên không biết thời gian, làm sang tên sổ đỏ theo quy định hiện nay là bao nhiêu ngày? Cảm ơn nhiều!

Thời gian sang tên sổ đỏ mất bao lâu


Trả lời: 
Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Hiện nay, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân (bên bán phải nộp), khi đăng ký sang tên thì bên mua nộp lệ phí trước bạ.

Những thông tin mới nhất:

 1. Thủ tục mua đất và làm sổ đỏ
 2. khi mua đất cần những thủ tục gì?
 3. Thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đặc diểm bất động sản

Thời gian sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Địa chỉ: Liên hệ

 • Mã tin: 190
 • Ngày đăng tin: 01/11/2015
 • Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: KXĐ
 • Liên hệ người bán
 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Email:

Có thể bạn quan tâm